Platform Authentieke Journalistiek is een samenwerkingsverband van een groep onderzoekers die door middel van kritische berichtgeving een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en democratische samenleving. Het idee van Authentieke Journalistiek is simpel: het verzamelen en publiceren van informatie die bijdraagt aan de politieke strijd van (groepen) mensen die worden geraakt door uitsluiting, uitbuiting en andere vormen van onrechtvaardigheid. We doen dit door samen met de mensen om wie het gaat de problemen in kaart te brengen, de oplossingen hiervoor te formuleren en deze te verspreiden onder een breed publiek.