Donatiebeleid

  • PAJ is een onafhankelijke not-for-profit stichting, die door middel van kritische berichtgeving een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en democratische samenleving.
  • PAJ wendt al haar inkomsten en opbrengsten aan ter verwezenlijking van deze doelstelling.
  • PAJ wordt gefinancierd door donaties.
  • PAJ zoekt actief naar fondsen door contact te leggen met non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijk middenveld en particulieren ter (financiële of in natura) ondersteuning van de doelstellingen van de stichting.
  • Aan financiële steun aan PAJ kan op geen enkele wijze invloed worden ontleend.
  • PAJ is transparant over haar inkomsten en zal dit rapporteren in haar jaarverslag.