Steun ons

Help ons onze onafhankelijkheid en kwaliteit te behouden, dank!

Banknaam: Triodos
Rekeningnummer: NL12 TRIO 0198 3202 99
t.nv. Platform Authentieke Journalistiek in Utrecht

BIC- / SWIFT-code: TRIONL2U
Kamer van Koophandel: 60057971

RSIN: 853749632

ANBI

Platform Authentieke Journalistiek is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel. Om als ANBI aangemerkt te worden, zijn we verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Deze gegevens zijn hier terug te vinden.

Donatiebeleid

  • PAJ is een onafhankelijke not-for-profit stichting, die door middel van kritische berichtgeving een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en democratische samenleving.
  • PAJ wendt al haar inkomsten en opbrengsten aan ter verwezenlijking van deze doelstelling.
  • PAJ heeft een raadgevend en adviserend bestuur dat meedenkt over beleid, prioriteiten en positionering. Bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële bijdrage van de stichting.
  • PAJ wordt gefinancierd door donaties.
  • PAJ zoekt actief naar fondsen door contact te leggen met non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijk middenveld en particulieren ter (financiële of in natura) ondersteuning van de doelstellingen van de stichting.
  • Aan financiële steun aan PAJ kan op geen enkele wijze invloed worden ontleend.
  • PAJ is transparant over haar inkomsten en zal dit rapporteren op haar website.
  • Donaties boven de duizend euro zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur en zullen worden vermeld in het jaarverslag.