Steun Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek is een samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten die door middel van kritische berichtgeving een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en democratische samenleving.

PAJ werkt in de geest van de onderzoeksjournalistiek door gedurende een langere periode onderzoek te doen. Met als resultaat verhalen waar je, net als het onderzoek zelf, even de tijd voor moet nemen, maar die nieuwe inzichten geven in onderbelichte onderwerpen, of juist voorbij gaan aan de hype.

Om ons werk mogelijk te maken, kan je ons steunen met een donatie.

Wil je een gift overmaken om ons onderzoekswerk te steunen? Dat kan:

Stichting Platform Authentieke Journalistiek
Banknaam: Triodos
Rekeningnummer: NL12 TRIO 0198 3202 99
t.n.v. Platform Authentieke Journalistiek in Utrecht
BIC- / SWIFT-code: TRIONL2U

Kamer van Koophandel: 60057971
RSIN: 853749632

ANBI

Platform Authentieke Journalistiek is een stichting zonder winstoogmerk en is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel. Om als ANBI aangemerkt te worden, zijn we verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Deze gegevens zijn hier terug te vinden.

Donatiebeleid

Jouw donatie komt volledig ten goede aan Stichting Platform Authentieke Journalistiek en daarmee aan het versterken van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek. Het is eenvoudig om jouw donaties op te zeggen of aan te passen. Lees hier meer over de voorwaarden.

  • PAJ is een onafhankelijke not-for-profit stichting, die door middel van kritische berichtgeving een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en democratische samenleving.
  • PAJ wendt al haar inkomsten en opbrengsten aan ter verwezenlijking van deze doelstelling.
  • PAJ heeft een raadgevend en adviserend bestuur dat meedenkt over beleid, prioriteiten en positionering. Bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële bijdrage van de stichting.
  • PAJ wordt gefinancierd door donaties.
  • PAJ zoekt actief naar fondsen door contact te leggen met non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijk middenveld en particulieren ter (financiële of in natura) ondersteuning van de doelstellingen van de stichting.
  • Aan financiële steun aan PAJ kan op geen enkele wijze invloed worden ontleend.
  • PAJ is transparant over haar inkomsten en zal dit rapporteren op haar website.
  • Donaties boven de duizend euro zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur en zullen worden vermeld in het jaarverslag.