Hier treft u de financiële verslaglegging van Platform Authentieke Journalistiek. Om een totaaloverzicht te geven zijn de gegevens van de stichting aangevuld met de inkomsten die  freelance journalisten buiten de stichting hebben ontvangen.

PAJ heeft een raadgevend en adviserend bestuur dat meedenkt over beleid, prioriteiten en positionering. Bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële bijdrage van de stichting.

Alle inkomsten van de stichting worden gebruikt om de journalistieke projecten van haar vaste groep freelance journalisten te realiseren.

Toelichting Inkomsten

Journalisten van PAJ hebben meerdere malen gebruik gemaakt van het aanbod om vooraf betaalde cursussen te volgen.

De stichting ontvangt via haar bankrekening alsook haar PAY.nl account donaties van derden. Er wordt ten alle tijden getoetst of deze donaties voldoen aan ons donatiebeleid. Donaties boven de duizend euro zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur en zullen worden vermeld in het jaarverslag.

De vaste journalisten van PAJ huren gezamenlijk een werkruimte. De stichting schiet deze rekening grotendeels voor. De journalisten doen een individuele bijdrage aan de stichting om deze kosten schappelijk te houden.

De vaste journalisten van Platform Authentieke Journalistiek delen hun werkruimte met andere ZZP’ers. Hun bijdrage wordt uitbetaald aan de stichting die de rekening van de werkruimte voorschiet.

De journalisten van Platform Authentieke Journalistiek geven (zowel betaald als onbetaald) lezingen over hun werk.

Om haar journalistieke projecten te financieren heeft PAJ in samenwerking met Yournalism tweemaal een crowdfundcampagne opgezet.

PAJ schrijft meerdere fondsen aan om haar journalistieke projecten te realiseren.

Financiering en publicatiegeld van journalistieke organisaties voor het journalistieke werk dat is verricht door journalisten van PAJ.

PAJ zoekt actief naar financiële middelen door contact te leggen met non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijk middenveld en particulieren ter (financiële of in natura) ondersteuning van de doelstellingen van de stichting.

Foutieve storting op de rekening van de stichting.

Toelichting Uitgaven

De administratieve kosten van de stichting. Van kantoorartikelen tot het huren van onze website/mailprovider.

De kosten voor het gebruik van de Triodos rekening van de stichting.

De kosten voor cursussen die journalisten van PAJ volgen.

Kosten die we maken voor het gebruik van diverse online onderzoektools. Zoals de netwerkanalysetool KUMU en de monitortool VisualPing.

PAJ schiet de rekening voor van de werkruimte van haar vaste journalisten. De journalisten doen een individuele bijdrage aan de stichting om deze kosten schappelijk te houden.

PAJ doet een bijdrage aan de journalistieke activiteiten van haar journalisten.

De overige kosten van de stichting. Dit zijn voornamelijk huishoudelijke kosten.

De reiskosten van de journalisten van PAJ voor hun (inter)nationale veldwerk.

Foutieve storting op de rekening van de stichting.