Stichting Platform Authentieke Journalistiek

Doelstelling van de stichting

Platform Authentieke Journalistiek is een samenwerkingsverband van een groep onderzoekers die door middel van kritische berichtgeving een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en democratische samenleving.

We doen onderzoek naar belangrijke politieke en economische spelers in Nederland (en soms daarbuiten) en daar schrijven we verhalen over. Ons specialisme ligt voornamelijk op het gebied van klimaatverandering, energie(-transitie), desinformatie en de Wet open overheid. PAJ is financieel onafhankelijk en advertentievrij.

Het bestuur

PAJ heeft een raadgevend bestuur dat meedenkt over het functioneren va de organisatie. Bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële bijdrage van de stichting.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Marianna Takou

Secretaris: Niek de Kleijn

Penningmeester: Sophia Beunder

 

ANBI

Platform Authentieke Journalistiek is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel. Om als ANBI aangemerkt te worden, zijn we verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Hieronder deze gegevens:

Vermelding in het ANBI-register.

Onze vermelding in het ANBI-register is met onze RSIN 853749632 op te zoeken in het register van de Belastingdienst.

Postadres van de stichting

Stichting Platform Authentieke Journalistiek
Adenauerlaan 135
3527RD Utrecht

Banknaam: Triodos
Rekeningnummer: NL12 TRIO 0198 3202 99
BIC- / SWIFT-code: TRIONL2U
Kamer van Koophandel: 60057971

RSIN: 853749632

Verslaglegging

Voor een actueel overzicht van onze activiteiten verwijzen we u naar ons activiteitenoverzicht. Onze financiele verantwoording is hier terug te vinden.