PAJ heeft een raadgevend en adviserend bestuur dat meedenkt over beleid, prioriteiten en positionering. Bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële bijdrage van de stichting.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Christiaan Verweij

Secretaris: Jelle Bruinsma

Penningmeester: Sophia Beunder