Onze diensten

Platform Authentieke Journalistiek is voortdurend op zoek naar mensen en organisaties die, in lijn met onze doelstellingen, met ons willen samenwerken.

Ons platform wil samen met anderen werken aan het verzamelen en verspreiden van informatie over problemen die nu vaak te weinig aandacht krijgen in de media. Ook willen we dat ideeën over alternatieven en oplossingen de aandacht krijgen die ze verdienen.

Daarom staat onze deur altijd open voor mensen en organisaties die zelf niet de tijd of de middelen, maar wel behoefte hebben aan (extra) onderzoek en journalistiek werk over maatschappelijke problemen. Neem gerust contact met ons op.