PRIVACYVERKLARING

Stichting Platform Authentieke Journalistiek behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van donateurs en websitebezoekers met uiterste zorg. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor Stichting Platform Authentieke Journalistiek en worden nooit gedeeld met andere partijen.

Hieronder vind je de privacyverklaring van Stichting Platform Authentieke Journalistiek, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60057971

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van je indien je:

 • je inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 • via het contactformulier contact met ons opneemt;
 • je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
 • een eenmalige of maandelijkse donatie doet. 

Wij verzamelen daarbij – afhankelijk van het doel – de volgende (persoons)gegevens:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • bankrekeningnummer;
 • e-mailadres;
 • donatiegeschiedenis;
 • betaalgeschiedenis;

Wij kunnen deze gegevens gebruiken met als doel:

 • deelname aan activiteiten van de stichting te bevorderen;
 • beantwoording van vragen over onderzoeksprojecten;
 • versturen van nieuwsbrieven;
 • informatie verschaffen over donateursaangelegenheden. 

ZORGVULDIGE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Wij gebruiken jouw gegevens enkel en alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd en treffen daarbij technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens zorgvuldig te beveiligen.

GEEN INFORMATIE AAN DERDEN

 • Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden;
 • Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van de stichting publiceren op onze website en sociale media. Dit zal alleen geschieden na toestemming van de gefotografeerde personen.

GEEN COOKIES

Stichting Platform Authentieke Journalistiek analyseert gegevens over het website-gebruik met Plausible Analytics, het privacyvriendelijke alternatief voor Google Analytics. Hoewel het doel van Plausible Analytics is om het gebruik van een website te volgen, wordt dit gedaan zonder persoonlijke gegevens te verzamelen, zonder cookies te gebruiken en met respect voor de privacy van websitebezoekers.

BEWAREN VAN JOUW GEGEVENS

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

WIJZIGING EN BEZWAAR

Je kunt contact opnemen met info@authentiekejournalistiek.org voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van jou verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
 • correctie, beperking, wisseling of overdracht van jouw gegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door de Stichting Platform Authentieke Journalistiek.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Bijgewerkt op: 28 mei 2024