Onze Uitgangspunten

Terug naar de kern van journalistiek

Journalistiek moet in dienst staan van mensen.  Dat betekent dat we als journalisten aan de kant staan van groepen mensen die opkomen voor sociale rechtvaardigheid, dat we kritisch kijken naar machthebbers en machtsmisbruik, en dat we een kanaal zijn waar de boodschap van deze bewegingen zonder verstoringen kan worden verspreid. Hiermee gaan wij terug naar journalistiek zoals het oorspronkelijk bedoeld is: een instrument dat ons in staat stelt de wereld te begrijpen en te veranderen.

Waarom Authentieke Journalistiek?

De methode van Authentieke Journalistiek is geboren uit noodzaak. De informatie die we via de media krijgen bepaalt hoe we tegen de problemen in de wereld aankijken. Maar de huidige massamedia bedrijven geen journalistiek die daadwerkelijk betrokken is. De waan van de dag en de druk op het bereiken van goede verkoopcijfers, maken goede onderzoeksjournalistiek een zeldzaamheid. In plaats van het verstrekken van nieuws aan burgers dat hen in staat stelt goed geïnformeerde politieke keuzes te maken, worden ze benaderd als klanten die in een product worden voorzien. Het winstoogmerk van deze bedrijven staat dan ook haaks op de rol die zij horen te spelen in het handhaven van de democratie.

Betrokken onderzoeksjournalistiek

Betrokkenheid is de kern van onze werkwijze. Als eerste brengen we mensen samen om zelf hun problemen onder woorden te brengen. Onze taak als journalisten is om deze problemen onder de aandacht te brengen. Ten tweede brengen we dezelfde mensen samen om uit te zoeken wat de oplossingen voor deze problemen zijn. En als derde dragen we bij aan het realiseren van deze oplossingen door deze te verspreiden onder een zo breed mogelijk publiek.

Wij zijn meer dan alleen een getuige. We proberen door ons werk een actieve bijdrage te leveren aan het oplossen van uitsluiting, uitbuiting en andere vormen van onrechtvaardigheid.

Platform Authentieke Journalistiek

Wij zijn drie jonge onderzoekers die vanuit dit platform kritische onderzoeksprojecten zullen realiseren.

Vanuit hier willen we verder bouwen en ook anderen de kans bieden om van ons platform gebruik te maken. We willen ondersteuning bieden bij het publiceren van artikelen, het opbouwen van contacten binnen sociale bewegingen en de mediawereld, en helpen bij het aanvragen van fondsen en subsidies voor onderzoeksprojecten.

In de toekomst willen we een vrij toegankelijke zomerschool van Authentieke Journalistiek organiseren, waar bedreven journalisten hun ideeën en ervaringen zullen uitwisselen met opkomende talenten.